• Ruime keuze uit buitenspeelgoed
  • Ophalen, verzenden, of bezorgen
  • Speelgoed bekijken en uitproberen

Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden:  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst of transactie tussen Handelsonderneming Dondergoor en koper van de door ons geleverde nieuwe producten. Druk publcatie of geplaatste foto’s alsmede technische gegevens op onze site zijn niet bindend. Gegevens en foto’s kunnen door de fabrikant, Importeur maar ook door ons zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.  Druk of zetfouten kunnen altijd voorkomen en derhalve zijn vermelde prijzen in de aanbiedingen onder voorbehoud.   Eigendomsvoorbehoud  Het door ons geleverde product blijft ons eigendom totdat deze door de wederpartij is voldaan. Garantievoorwaarden  Bij ontvangst van het geleverde product dient u deze te controleren of het geleverde overeenstemt met hetgeen is vermeld. Eventuele transportschade, gebreken of onjuiste werking dient u per omgaande na constatering aan ons te melden. Op al onze nieuwe geleverde producten is een garantie termijn vermeld, veelal gaat het om garantievoorwaarden gesteld door de fabrikant of Importeur. Garantie, reparatie of herstel van het product wordt alleen verleend aan ons bedrijf. Slijtagendelen, verzendkosten, voorrijdkosten of km kosten vallen niet onder garantie,  hiervoor dient u zelf zorg te dragen. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek of schade is ontaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik, onjuiste opslag of achterstallig onderhoud. Op gebruikte producten kunnen we geen garantie verstrekken mits anders besproken.

 

Onze openingstijden
Maandag-- gesloten -- Dinsdag-- gesloten -- Woensdag-- 9.00 - 18:00 --
Donderdag--9.00 - 18:00 -- Vrijdag-- 9.00 - 19:00 -- Zaterdag-- 9.00 - 16.00